RonddeMast
F O T O E D I T I E
Fotografie: Ton Willemse
In memoriam: Mijn vrouw Wilma Kamperman (promoteampje RonddeMast)   Zoals velen wel zullen hebben gemerkt, staat de website als sinds begin december 2013  stil. Op 4 mei 2012 werd er endeldarmkanker geconstateerd bij mijn vrouw Wilma. Vaak sprak ik  over haar als het “promoteampje van RonddeMast”. Na een lange en moeizame weg, waar niets  heeft meegezeten, is Wilma op 4 mei 2014 om 02.45 in ons vertrouwde huis, vredig  gestorven. De kennismaking met herder John, twee jaar geleden, in Nieuwegein met zijn kudde, was  altijd weer een belevenis voor Wilma. Natuurlijk sloot zij de schapen in haar hart en  konden wij op 8 april de kudde weer begroeten. Nog eenmaal was Wilma bij haar  lievelingetjes en dat deed haar veel goed. Camera in de aanslag en filmen maar.  Afgelopen zaterdag 10 mei, waren er dan ook 20 schapen aanwezig bij de  crematieplechtigheid om afscheid te nemen van Wilma. Wij willen herder John bedanken dat  hij dit voor ons heeft gedaan. Ik had het niet beter voor Wilma kunnen doen, maar wat mis  ik haar. RonddeMast gaat verder. Geheel in “de geest” van Wilma, die niets liever had gewild, ga  ik door. Samen hebben we veel plezier beleefd als we erop uit gingen voor de site. In de  tijd van haar ziekte werd het allemaal nog veel beter en beleefden we veel kleine  avonturen. Schapen kijken, Carnaval, reportage Appels plukken, Sinterklaas, de komst van  de Koning en Koningin naar IJsselstein, het was allemaal een belangrijk onderdeel van ons  leven. Samen genoten we dan ook volop, ondanks haar ziekte.   Ton Willemse Fotojournalist website www.ronddemast.nl  06-19957212